Architektonická koncepce Města Hostomice

V pondělí 3. prosince 2013 představili architekti pracující na návrhu nového územního plánu Architektonickou koncepci města zastupitelům.

Architektonická koncepce na rozdíl od územního plánu popisuje architektonické hodnoty a problémy bez ohledu na jejich měřítka. Zabývá se například i malými plácky, dlážděním ulic a dává je do souvislosti s celkem města, vesnice i katastru. Pojímá problém – tedy celé území Hostomic – celistvě.

Architektonická koncepce není závazný dokument. Je především popisem kvalit a problémů, které architekti považují za důležité. Naznačuje jejich možná řešení a vysvětluje důvody těchto rozhodnutí. Dokument je zároveň zdrojem inspirace pro další nakládání s městem.

Ač není tento dokument závazný, slouží jako podklad při zpracování územního plánu. Nyní je možné si ho prohlédnout zde na webových stránkách města. Zároveň zde najdete i soupis žádostí a požadavků, které architekti obdrželi a kterými se při zpracování návrhu územního plánu budou zabývat.
Zastupitelé podle zpracované architektonické koncepce naformulují a schválí zadání územního plánu. Do poloviny ledna 2014 je možné na MěÚ Hostomice doručit vaše případné připomínky k formulaci zadání územního plánu Města Hostomice.

Architektonická koncepce Města Hostomice (87 MB)

Soupis žádostí a požadavků