Adventní koncert v Bezdědicích

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové oživili v sobotu 21. prosince 2013 od 14: 00 hodin Adventním koncertem kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích.    
koncert v Bezdědicích 4

V programu O SANCTISSIMA, O PIISSIMA zazněly slavné duchovní písně a árie, sonáty pro dvě trubky a české a evropské adventní anonymy. Zpíval komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice se svými sólisty
a Květuše Ernestová ( soprán ), virtuózní trumpetové party zahráli 1. trumpetista trubačů prezidenta České Republiky František Svejkovský a Jakub Svejkovský, Maestrem di Cappella byl varhaník Svatomikulášského chrámu v Praze na Malé Straně Přemysl Kšica. koncert v Bezdědicích 
koncert v Bezdědicích 2   koncert v Bezdědicích 3   koncert v Bezdědicích 4

Sváteční slovo pronesl P. Mgr. Stefan Wojdyla, po koncertě, který se konal pod záštitou starosty Města Hostomice pana Víta Šťáhlavského, bylo rozdáváno Betlémské světlo. Návštěvníci zcela zaplněného kostela, o němž se dochovala první písemná zpráva z roku 1343, přispěli na opravu věžního vitrážového okna částkou 8. 228,- Kč.