Vyhláška č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 (regulace používání zábavní pyrotechniky)