• Neudržované pozemky a louky

    03.07.2014
    V případě, že vlastník pozemku pozemek dlouhodobě neudržuje, takže je značně zanedbaný, je možné se proti tomuto stavu bránit.
  • Co nabízí Czech point

    05.11.2012
    Na Czech POINTech lidé získávají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Odpadává tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, ale dokument“.