Veřejné zasedání během července a srpna

Veřejné zasedání se během července a srpna uskuteční pouze v případě úřední potřeby.