UPOZORNĚNÍ

Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“)

Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňuji, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.

Seznam pozemků ÚZSVM