UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že se blíží konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva. Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků bude vyvěšen v souladu s § 65 katastrálního zákona na úřední desce MěÚ Hostomice do 1. ledna 2024. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM: www.uzsvm.cz/niv.

Nemovitosti, o které se v zákonné lhůtě nikdo nepřihlásí, připadnou po 1. lednu 2024 státu.