Formuláře dle stavebního řádu

1. Žádost o povolení předčasného užívání stavby [PDF, 487 kB]

2. Žádost o přidělení čísla popisného [PDF, 265 kB]

3. Žádost o stavební povolení [PDF, 281 kB]

4. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [PDF, 333 kB]

5. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků [PDF, 2,54 MB]

6. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [PDF, 176 kB]

7. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [PDF, 362 kB]

8. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [PDF, 400 kB]

9. Žádost o vydání společného povolení [PDF, 513 kB]

10. Žádost o vydání územního rozhodnutí [PDF, 462 kB]

11. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením [MS Word, 18,5 kB]

12. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby [MS Word, 17 kB]

13. Žádost o potvrzeni odstranění stavby (neexistence) [MS Word, 29,1 kB]

14. Žádost o potvrzení dokumentace skutečného provedení stavby (dle § 125 staveb.zákona) [PDF, 212 kB]

15. Ohlášení dokončení stavby [DOCX, 23 kB]

16. Ohlášení odstranění [PDF, 213 kB]

17. Ohlášení stavby [PDF, 306 kB]

18. Ohlášení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [PDF, 230 kB]

19. Oznámení záměru (žádost o územní souhlas) [PDF, 252 kB]

20. Oznámení změny v užívání stavby [PDF, 217 kB]

21. Společné oznámení záměru [PDF, 349 kB]

22. Plná moc VZOR (§33) - zmocnění pro neurčitý počet řízení s určitým předm...[RTF, 49,8 kB]

23. Plná moc VZOR (§33) zmocnění uděleno určitému úkonu, skupině úkonů neb... [RTF, 47,6 kB]

24. Plná moc VZOR (33) - zmocnění pro celé řízení [RTF, 50,1 kB]

25. Žádost o povolení výjimky [DOCX, 37 kB]

26. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí [DOCX, 21 kB]

27. Žádost o vydání závazného stanoviska – vedlejší stavby v působnosti obecného stavebního úřadu