Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hostomice

Vyhláška