Poplatky za odpad - chcete využít platbu převodem z účtu?

Poplatek za odpady ve výši Kč 800,- platí každá trvale přihlášená osoba a dále také majitel nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba (přesné znění ve vyhlášce).

Poplatek za odpad lze nejen zaplatit osobně na podatelně MěÚ, ale i převodem z účtu, kdy jako variabilní symbol uvedete čísla dle lokality viz níže.

Pro platbu převodem z účtu je třeba uvést variabilní symbol:  
  133701 + číslo domu v Hostomicích

  133702 + číslo domu v Bezdědicích

  133703 + číslo domu v Radouši

  133704 + číslo domu ve Lštěni

  133705 + číslo evidenční u chaty

Číslo účtu: 0362037329/0800