Oznámení - zahájení územního řízení, obnova NN, Hostomice - U kostela

Veřejná vyhláška - příloha spis zn 2694_2022

Oznámení - zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou