Kontaktní údaje

Adresa městského úřadu:   Tyršovo náměstí čp. 165, 26724 Hostomice

Úřední hodiny:                pondělí 8-12  13-17, středa 8-12  13-17 hod.

Telefon: 311 584 101

E-mail: starosta@hostomice.cz
WWWwww.hostomice.cz

Číslo datové schránky města Hostomice (DS): i4xbd4w

Číslo účtu: 0362037329/0800
IČO: 00233269
DIČ: CZ 00233269


 Struktura a pracovníci

RoleJméno
Telefon
E-mail
Starosta
Ing. Jan Bomba Ph.D.
311 584 101
602 208 496 
starosta@hostomice.cz
Místostarosta
Bc. Jan Synek
735 785 685

Místostarostka Milena Mužíková   
SekretariátDiana Hrdličková311 584 101d.hrdlickova@hostomice.cz
MatrikářkaMarcela Morávková311 584 611m.moravkova@hostomice.cz
ÚčtárnaBlanka Kubrichtová311 584 101b.kubrichtova@hostomice.cz
 Jana Karešová311 584 101j.karesova@hostomice.cz 
Pracovník investic města,
majetku a rozvoje území
Denisa Plecitá 720 109 827d.plecita@hostomice.cz
KnihovnaIng. Jiřina Šebková311 584 116knihovna@hostomice.cz
Odborný lesní správceMiloš Černý
606 080 064
Náměty  prowww.hostomice.cz 
webeditor@hostomice.cz

Údržba města 

Tomáš Blahna

727 863 037

t.blahna@hostomice.cz


Stavební
úřad 
ReferentMarcela Nodlová +420 722 920 914
  311 584 213
m.nodlova@hostomice.cz
ReferentKateřina Černá
 +420 722 920 914
  311 584 213
 k.cerna@hostomice.cz 
ReferentBc. Hana Černá +420 722 920 914
  311 584 213
h.cerna@hostomice.cz
Referent 
Ing. Eva Rychlá  +420 722 920 914
  311 584 213
e.rychla@hostomice.cz 
Referent Kristýna Sdurková DiS. +420 722 920 914
  311 584 213
 k.sdurkova@hostomice.cz