Černá skládka

Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
Městský úřad, tel. 311 584 116

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte policii, tel. 158

Jinak ohlaste na:
Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, tel. 266 79 33 40

Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.

Zdroj: Hostomické listy č. 1/2011