Hostomické listy – rubrika jubilanti

HOSTOMICKÉ LISTY – RUBRIKA JUBILANTI

Milí občané. Od následujícího čísla již nebudou automaticky otiskována v našich listech jména jubilantů tak, jak tomu bylo doposud. Jména oslavenců jsme uveřejňovali v dobré víře, mysleli jsme, že je i jejich rodiny to potěší. Chcete-li tedy, aby Vaše jubileum nebo jubileum Vašeho blízkého bylo uveřejněno v Hostomických listech, napište prosím vždy do 20. předchozího měsíce na email kordulinka@email.cz, případně se osobně domluvte na městském úřadě – na matrice. Uveďte jméno, příjmení a věk oslavence. Děkujeme za pochopení.