Výzva pro spolky v našem městě

Podání žádosti o finanční podporu mohou spolky na rok 2022 podat do podatelny
MěÚ Hostomice nejpozději do 31.10.2021.