Výsledky ankety o školním stravování

Anketa "Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků" probíhala během prosince 2014 formou elektronického dotazníku. Z celkem 210 návštěv dotazník vyplnilo a odeslalo 129 respondentů.

otazka objednavani


U první otázky rodiče jednoznačně vítají zavedení objednávek obědů přes internet, 86 % respondentů chce tuto možnost využívat, 14 % rodičů zatím neví.
Pouze jeden z oslovených preferuje původní systém.

Aktuální jídelníček školní jídelny Hostomice
otazka jidelnicek
V 2. otázce nechce na jídelníčku nic měnit 37 % dotázaných. Změny dle dokumentu "Přání rodičů" podpořilo bez výhrad 36 % respondentů a pro částečné změny se vyslovilo 13 % odpovídajících.
Ti zmiňovali především zvýšení pestrosti - např. více zeleniny
a ovoce, u svačin zařazení chleba a pomazánek
. 14 % dotázaných zvolilo možnost "Nevím". otazka skolni bufety
V otázce školních bufetů podpořilo regulaci prodeje potravin ve škole 52 % respondentů, současný sortiment bufetu nevadí 34 procentům odpovídajících,
8 % dotázaných neví.
Jiný názor zastává 6 % rodičů, kteří zmiňují především roli rodiny, kapesného a možnost nákupu v okolí školy.


Podrobné výsledky ankety

Anketa byla vytvořena v rámci bezplatných služeb survio.com.


Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas na vyplnění dotazníku. Věřím, že anketa bude přínosná pro školu, školní jídelnu i město. Poměrně vysoká návštěvnost dotazníku ukázala, že se rodiče zajímají o kvalitu školního stravování, a to považuji za velmi důležité.  

Jana Ulrichová
(https://www.facebook.com/zit.zdraveji)