Tříkrálová sbírka 2021 bude online

Trikralova onlineVzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity ČR, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.
Malé koledníky s kasičkami proto v hostomických ulicích nepotkáte, můžete však přispět
bezhotovostně na https://www.trikralovasbirka.cz nebo do kasičky umístěné v zahradnictví
u pana Odlase.

Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že každá koruna pomáhá.

Děkujeme za vaši štědrost.