Program zasedání zastupitelstva 31. 8. 2021

Program veřejného zasedání zastupitelstva Města Hostomice,
které se bude konat 31. srpna 2021 od 18,00 hod v zasedací síni radnice.

Program zasedání 31. srpna 2021