Opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O DOČASNÉM OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY