Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik

Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik