Lednové číslo měsíčníku Ehmmm...

Ehmmm... 1/2014

V říjnu vyšel poprvé nový měsíčník Ehmmm... Pod značkou PcDrak ho v rámci kroužku žurnalistiky připravují žáci ZŠ Pavla Lisého Hostomice.

Tyto noviny vychází na webových stránkách města, www.zsplhostomice.cz, a www.pcdrak.cz