Informace MěÚ Hostomice

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020.

 
Od pondělí 20. dubna 2020 dochází  ke změně otevření úřadu pro veřejnost. Oproti minulým týdnům se v úředních dnech rozšiřuje rozsah návštěvních hodin:

 

Pondělí  od 8 – 11,30 12,15 – 17,00 hod.

Středa  od 8 – 11,30 12,15 – 17,00 hod.

 

Stále platí, že všichni návštěvníci MěÚ Hostomice musí používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru. Dodržujte při jednání odstup od pracovníků úřadu minimálně 2 metry.

Informace MěÚ ke stažení