Fungování úřadu od 12.10.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:

1.  omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni,
a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách;

   PONDĚLÍ: 11:00 – 12:00 hod.  13:00 – 17:00 hod.

   STŘEDA:  08:00 – 12:00 hod.  13:00 – 14:00 hod.

V neúředních hodinách bude MěÚ uzamčen.

Telefonní kontakty na zaměstnance úřadu:  https://www.hostomice.cz/KONTAKTY

Rád bych vás s ohledem na vývoj situace s nákazou Covid-19 POŽÁDAL, abyste v rámci zachování zdraví úředníků MěÚ Hostomice, a tím plné funkčnosti tohoto úřadu, zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a MAXIMÁLNĚ využívali elektronické pošty, datové schránky, telefonických konzultací a objednávání se přes web úřadu a tím snížili koncentraci lidí na jednom místě.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice

Fungování úřadu od 12. 10. 2020 - dokument ke stažení