Záměr pronajmout pozemky

Záměr pronajmout pozemky v k.ú. Bezdědice, obec Hostomice