Výluka na trati Zadní Třebaň - Lochovice

172 - ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE (A ZPĚT)
25. 3. 2019 0:00 - 23. 4. 2019 23:59

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne
v úseku Zadní Třebaň - Lochovice na trati 172 - Zadní Třebaň - Lochovice (a zpět) výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
Po dobu výluky jsou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Zadní Třebaň - před staniční budovou | Běleč - u přejezdu u železniční zastávky | Liteň - před staniční
budovou | Skuhrov pod Brdy - u přejezdu u železniční zastávky | Nesvačily - na autobusové zastávce
"Nesvačily" | Všeradice - na autobusové zastávce "Všeradice" a dále na autobusové zastávce
"Všeradice, žel.zast." | Vižina - na autobusové zastávce "Vižina" | Osov - na autobusové zastávce "Osov,
žel.zast." | Hostomice pod Brdy - před staniční budovou | Radouš - na autobusové zastávce "Radouš" |
Neumětely - na autobusové zastávce "Neumětely, žel. zast." | Lochovice - před staniční budovou

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)