Výluka na trati Řevnice - Karlštejn

Výlukové jízdní řády

Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech od 2. července 2018 0:00 hod. nepřetržitě 
do 11. července 2018 23:59 hod. proběhne výluka jedné ze dvou traťových kolejí v úseku Řevnice – Zadní Třebaň – Karlštejn na trati 171 Praha – Beroun. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přijmout následující opatření:

Po dobu výluky je doprava osobních vlaků v úseku Praha hlavní nádraží – Beroun organizována výhradně podle výlukového jízdního řádu.
V úseku Praha hlavní nádraží – Beroun jedou vlaky jednotně v hodinovém intervalu , v úseku Praha hlavní nádraží – Řevnice v půlhodinovém intervalu.

Vlaky Os 9907, Os 9910, Os 9914, Os 9915, Os 9918, Os 9919, Os 9923 a Os 9927 jsou odřeknuty bez náhrady. Cestující použijí ostatních vlakových spojů.
Vlaky Os 8804 a Os 8806 jsou v pracovní dny vedeny v upravené časové poloze .
Vlaky Sp 1684 a Sp 1685 „Cyklo Brdy“ jsou v úseku Praha-Smíchov – Beroun vedeny odklonem po jiné trati. Na odklonové trase tyto vlaky nikde nezastavují.

Z důvodu zachováni návaznosti na trať 171 jsou vybrané vlaky tratě 172 v úseku Zadní Třebaň – Lochovice a zpět vedeny v upravených časových polohách podle výlukového jízdního řádu.

Za úsekem s výlukou se u vlaků o čekává navýšení zpoždění asi o 5 až 10 minut.
Ve stanicích Praha hlavní nádraží a Praha-Smíchov u vlaků jedoucích ve směru Beroun zrušeno čekání na přípojné vlaky.