Uzavírka silnice č. II/114 v Radouši a Bezdědicích

INFORMACE PRO OBČANY!!!

chtěli bychom Vás informovat o úplné uzavírce krajské silnice č. II/114 v k.ú. Bezdědice a k.ú. Radouš v termínu od 9. 5. 2017 do 8. 6. 2017 z důvodu opravy asfaltových povrchů po výstavbě inženýrských sítí (Výstavba vodovodu a kanalizace v Bezdědicích a Radouši).

Uzavřený úsek: krajská silnice č. II/114 od začátku obce Radouš na konec obce Bezdědice.
Termín: od 9.5.2017 do 8.6.2017

Uzavirka II/114 05/2017Objízdná trasa je vedena přes obec Neumětely a Skřipel do Hostomic.
V opačném směru je vedena z Hostomic jednosměrně do Neumětel a křižovatku se silnicí II/114. Nákladní doprava nad 12 t je odkloněna DZ IP22 směr Příbram (viz Schéma dopravního značení).


Autobusová doprava: Autobusy veřejné linkové dopravy budou používat stanovenou objízdnou trasu. Bude zajištěn obousměrný průjezd pro autobusy veřejné hromadné dopravy (VHD) křižovatkou v Radouši. Obce Radouš a Bezdědice nebudou obsluhovány autobusy VHD po celou dobu úplné uzavírky.

Město Hostomice zajistí bezplatný svoz občanů obcí Radouš a Bezdědice k obsluhovaným zastávkám VHD náhradní autobusovou dopravou v těchto časech a pouze ve VŠEDNÍ DNY (Po-Pá):

Odjezd z Hostomic  směr Radouš        

Odjezd z Radouše  směr Hostomice      

 5.00 5.30
 6.00 6.30
 7.00 7.15
 8.00 8.30
 9.00 9.45
 10:00  --:-- 
 --:-- 11.30
 12.00 12.30
 13.00 13.10
 14.00 14.30
 15.10 15.30
 16.00 16.30
 --:-- --:--
 18.00 --:--


Jakékoliv změny v jízdním řádu náhradní autobusové dopravy budou uveřejněny na stránkách Města Hostomice a rovněž v Hostomických listech.

Děkujeme za pochopení.