Uzavírka silnice č. II/114 Bezdědice - Radouš

Uzavírka krajské silnice listopad 2017

Schematický plánek
Schema uzavírky