Uzavírka silnice II/115 Hostomice – Běštín

Vážení občané,

 

na základě  rozhodnutí Městského úřadu v Hořovicích, odbor technický a dopravní, Vás chceme informovat o úplné uzavírce krajské silnice II/115 při opravě povrchu silnice II/115 Hostomice – Běštín.

Objízdná trasa bude vedena po silnici II/114 a II/118 přes obce Lochovice a Městys Jince obousměrně.

 

Termín úplné uzavírky: 11. 10. – 20. 10. 2018

Úsek: silnice II/115 od křižovatky se silnicí II/114 ve směru na Běštín v délce 1,1 km

Důvod uzavírky: oprava silnice

Stavba umožní průjezd autobusů, pouze při pokládce živičné vrstvy budou autobusy využívat objízdné trasy.