Program zasedání zastupitelstva v listopadu 2017

PROGRAM

VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE, KTERÉ SE BUDE KONAT 21.11. 2017, V 18,00HOD.

V RADOUŠI V HASIČSKÉ ZBROJNICI

Projednat revitalizaci návsí v Radouši a v Bezdědicích dle studie

Schválit rozpočtové opatření č. 8/2017

Schválit prodej pozemku 1227/20 v k.ú. Hostomice pod Brdy

Schválit prodej osobního automobilu VAZ21214 NIVA

Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-6010039, Hostomice-kNN

 

Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene IV- 12-60111316, Hostomice Zátor, VN, TS, kNN

Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene IV12-6018918 Hostomice kNN pro509

 

Různé

Diskuse